Contributie

Omschrijving Contributie per jaar

Jeugdleden/junioren

€ 51,-
Senioren (vanaf het jaar dat je 18 wordt)
€ 114,-
Introducees
€ 6,25

Betalen contributie


Je kunt de contributie op een aantal manieren voldoen;


  • Handmatig overschrijven (doe dit vóór 1 mei 2023, anders brengen we € 3,- administratiekosten in rekening)
  • In drie termijnen betalen (neem hiervoor contact op met de penningmeester via het contactformulier)


Handmatige betalingen kunnen overgemaakt worden naar:


  • Rekeningnummer: NL77RABO0101461348 
  • Ten name van: Bildtse Tennis Club
  • Onder vermelding van: Jouw naam en contributiejaar

Hoofdadres

Hartman Sannesstraat 11

9076EB St. Annaparochie

Postadres

Over de Barte 5

9076 JK St. Annaparochie

Telefoon

0518-402700

Copyright | 2024 | Valk Event Productions